Schoolmeisjes anno NU ~zoals het is~

2008

Naar aanleiding van de emancipatienota van minister Plasterk en de discussies over te blote outfits van schoolmeisjes  en de invloed van bloot of bedekt in reclame beelden en muziekvideo’s in de media ben ik een onderzoek gaan doen bij schoolmeisjes van 14 tot 18 jaar. 

In dit project wilde ik onderzoeken wat voor kleding meisjes dragen naar school en of dit inderdaad zoals de overheid ons vertelt erg sexy en bloot is. Ik zocht hun grens naar bedektheid of blootheid in de kledingkeuze die zij naar school maken. Dus hoe zij zich tonen binnen de schoolomgeving en of dit samenhangt met de aandacht die ze willen krijgen. Echter bleek dat deze letterlijke blootheid in de kleding er niet zo extreem was als dat ik verwacht had naar aanleiding van de discussies. 

Wel heb ik een ander soort blootheid gezien bij deze meisjes, die zich uit in hun, soms onzekere, zoektocht naar hun bestaansrecht en seksualiteit. De jeugd is namelijk, zoals dat hoort, bezig met de ontwikkeling van hun seksualiteit. Dit heeft niet zozeer met hun kledingkeuze te maken maar juist met de puber leeftijd. Deze ontwikkeling hebben we allemaal ondergaan, dus waarom zou je dat moeten onderdrukken? We zijn allemaal op onze eigen manier lustobject (gelukkig maar, want we moeten ons toch voortplanten), maar wel een lustobject zonder dat dit plat hoeft te zijn.

In mijn beelden heb ik ontdekt dat deze ontwikkelingen bij elk schoolmeisje aanwezig zijn, los van het feit of zij geheel bedekt dan wel bloter gekleed gaan. Bovendien speelt naast deze seksuele ontwikkeling in hun gedrag en kledingkeuze sterker de drang ergens bij te willen horen. Deze pubermeisjes zijn misschien wel universeler dan ze zelf beseffen.

Namelijk de worsteling van dat wat ze willen uitstralen en dat wat ze daadwerkelijk uitstralen overheerst ten volle de invloeden van achtergrond, religie, opleidingsniveau en media-invloeden. In dit project beoog ik een meer open en realistische kijk te geven op de jonge vrouw in haar ontwikkeling en een tegenhanger voor de bestaande door de media uitvergrote discussies over dat jongeren af moeten van het beeld van meisjes als lustobject. 

Want wordt niet in elke generatie weer het zelfde verteld; namelijk dat de jeugd te sexy en te losbandig is? En zijn de opmerkingen als: “meisjes bij wie je de buik ziet vragen om seks” en “er lopen erg veel vreemde kerels rond die geen goede plannen hebben voor ‘lekker’ uitziende meisjes” (quote’s uit een forum op internet) niet juist het bewijs dat niet zozeer deze puber meisjes (universeel en tijdloos) hiermee op deze manier bezig zijn maar juist de volwassen omgeving die onze gedachtengang beinvloedt in hoe we redeneren?